(c)2010 by XHD fotografie. No parts of this website may be copied, shared or published without the explicit written permission of XHD fotografie.
F R E E S T Y L E
W A T  I S  F R E E S T Y L E  F O T O G R A F I E ?

Freestyle fotografie is het ongeposeerd maken van natuurgetrouwe foto's. Omdat licht en situatie niet altijd optimaal is, is dit een extra moeilijke opgaaf voor fotografen. De resultaten zijn er echter wel naar: Foto's zijn spontaan en ongeremd. Naar onze mening zoals het hoort!

Wij werken niet in een studio, slepen niet rond met lampen en refelectoren. Freestyle is de kunst van het maken van goede foto's in (voor fotografie) minder optimale omstandigheden.
H O E  ' F R E E '  I S  F R E E S T Y L E ?

Natuurlijk wilt u uiteindelijk uitkomen op een mooie herinnering aan een moment. Freestyle of niet, u hebt bepaalde verwachtingen als u een fotograaf inschakelt. Daarom zal XHD nooit blind een opdracht aannemen, maar altijd een persoonlijk gesprek voeren alvorens definitieve afspraken te maken.

Zo voorkomen we dat u verwachtingen hebt die we niet waar kunnen maken, en weet u waar de grenzen liggen van wat mogelijk is tijdens uw speciale momenten.
Freestyle is het vastleggen van het moment zoals het gebeurt
Ook bij het fotograferen van (huis)dieren is freestyling effectief